Aktiviteter

Følg gjerne vår facebook side for informasjon: Lions Club Oslo/Høybråten på Facebook.

Årlig deler klubben ut over 200.000kr fra innsamlede midler til gode lokale(50%), nasjonale(25%) og internasjonale(25%) veldedige formål. Det vil si at over 100.000kr fordeles på arrangementer og tiltak i lokalområdet på Høybråten.

Hvert år arrangerer vi Lionsdagene på Høybråten, vanligvis i uke 6. Da har vi skirenn for barn inntil 12 år, en konsert i kirken og tema-kvelder om narkotika for enkelte skoler.

Den velkjente tulipanaksjonen vår foregår i april, hvor inntektene går til forebyggende arbeid mot narkotika og rusmidler.

I juni har vi gleden av å arrangerer en grillkveld for beboerne på Stigenga omsorgsboliger og dagsenter, med pølser, hamburgere og flott korpsmusikk. Resten av sommeren har ikke klubben organiserte møter, men vi bidrar med midler i skolehagen og har dugnader der. Skolehagen er for barn i aktivitetsskolen på Høybråten skole.

Ellers støtter vi ungdomsutveksling, hvor inntil to ungdommer fra vårt nærmiljø får mulighet til å delta på en sommerleir i utlandet.

Kunstutstillingen er det største arrangementet vårt, og holdes den første helgen i november. Utstillingen holdes på Høybråten skole og er et populært event med flotte malerier og grafikk av både kjente og uoppdagede kunstnere. De som ikke ønsker å kjøpe kunst kan hygge seg med en kopp kaffe og kake, være med på lotteriet og bare nyte kunstopplevelsen.

Fra oktober til februar er vi med på Operasjon Ved – et populært tiltak der det gis bort ved til gamle og uføre i Oslo. I tillegg til å kjøre ut ved, bidrar klubben med pengestøtte. I desember gir vi bort blomster til institusjoner i lokalmiljøet, og deltar som servitører på pensjonistforeningens julebord. Vi deler også ut Høybråten Prisen, til en personeller forening med sterkt engasjement og drivkraft på Høybråten. Lions Club Oslo-Høybråten støtter over 30 organisasjoner og aktiviteter i løpet av et år. Mange av disse er også internasjonale.

 

Våre hovedaktiviteter:

 • Datakurs for seniorer på Høybråten
 • Herrekveld for gutta på Stovnerskogen sykehjem
 • Operasjon ved : Utkjøring av ved i Oslo til eldre og uføre
 • Lionsdagene på Høybråten i februar med barneskirenn og konsert
 • Rusforebyggende informasjonsmøter på lokale skoler
 • Tulipanaksjonen i april til inntekt for rusforebyggende arbeid
 • Vedlikehold av Skolehagen på Høybråten
 • Grillkveld på Stigenga Bo og Behandlingssenter
 • Ungdomsutveksling i Europa
 • Tegnekonkurranse for barn i samarbeid med FN
 • Kunstutstilling i november
 • Utleie av kunstvegger
 • Julebord for pensjonistene på Høybråten
 • Blomster til institusjonene i vårt distrikt
 • Årlig støttes ca. 30 organisasjoner eller aktiviteter
 • Høybråtenprisen i desember
 • Klubben møtes den første torsdagen i hver måned for å gå igjennom komiteenes aktiviteter og ha det sosialt.