Barneskirenn ved Bautaen lørdag 2. februar

Lions Høybråten arrangerer tradisjon tro også i år skirenn ved kirken. Værgudene har så langt stått oss bi, det ligger et pent snelag over Høybråten.
Vi fra Høybråten Lions vil være på plass fra ca. kl. 11.00, og påmelding fra kl. 12.00
Skirennet vil som vanlig starte kl. 13.00.

Diplom, medalje, gratis pølse og drikke til deltagerne. Ingen startkontingent. Aldersgrense: 1 -12 år.