Bli medlem

Vi er Lions Club Oslo Høybråten – kom bli med!

Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon – menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions skal også gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål.

Klubben vår ble stiftet tilbake i 1972 og har vokst til over 40 medlemmer, hvorav de fleste er godt voksne karer. Heldigvis opplever vi nå en tilvekst av yngre, engasjerte medlemmer som vil være med å gjøre en forskjell og bidra gjennom Lions. Lions Club Oslo-Høybråten har klubbmøter den første torsdagen i måneden på Vardeheim. Møtene varer ca. en time og påfølges gjerne av et foredrag og sosiale aktiviteter. Medlemmer bidrar gjennom arbeid i komiteer og medlemsavgift hvert halvår, samt interne lotterier.

Medlemskap i Lions Club Oslo Høybråten er per i dag forbeholdt menn, vi oppfordrer derfor alle kvinner om å henvende seg til Lions Club Oslo/Maud.

Dersom du kunne tenkt deg å bli medlem, er du hjertelig velkommen til å sende oss en søknad!

Ditt navn: (obligatorisk)

E-post: (obligatorisk)

Tema:

Melding:

Kontaktinformasjon:

Epost: post@hoybraatenlions.no
Telefon til medlemskomiteen: 97 14 98 62
Besøk oss på Facebook!