Datakurs for seniorer/pensjonister på Høybråten

Lions Club Oslo Høybråten/ Seniornett Høybråten har nå hatt 2 kvelder på Folkvang med datakurs i samarbeid med pensjonistforeningen på Høybråten. Temaet første kveld var databruk og surfing på Internett. Neste kveld var temaet bruk av nettbrett med spesielt fokus rundt iPad og iPhone. Etter at man var blitt litt familiær med de muligheter som ligger i disse, kom vi til neste punkt på opplæringsplan, bruk av nettbank. Noen innkjøringsproblemer med tilganger hadde vi, men dette var også en opplæring og tuning av våre undervisningsressurser. Vi ser på muligheten til å følge opp med flere kurs.