Høsten er starten for et nytt Lionsår

Etter en god sommerferie, er vi igjen klare for ny innsats. Første klubbmøte er avholdt, aktivitetene er startet opp igjen. Gressklippingen er i god gjenge i skolehagen, komiteene er i full gang med sine oppgaver. Arbeidet med å få inn annonser til kunstkatalogen er iverksatt. Dette er en unik mulighet til å få annonsere i et medium som puttes i alle postkasser på Høybråten. Kunstkomiteen er på oppløpssiden mot årets kunstutstilling første helgen i november. Årets første møte i herreklubben på Stovnerskogen Sykehjem er avholdt. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Lions-klubbene på Stovner og Høybråten. Første del av Childrens Garden prosjektet er i havn. Vi har et høyt aktivitetsnivå utover høsten og vinteren, noe som gjør det spennende å være med i Lions på Høybråten. Komitearbeid og klubbarbeid er en mulighet til å bli kjent og bygge relasjoner til nye mennesker i lokalmiljøet.