Høybråten Hederspris 2017

Egil Martinsen Anne Stene og Lars Ottersen


Årets vinner av Høybråten Hederspris er Anne Stene. At det ble nettopp Anne Stene er ingen tilfeldighet. Anne Stene har vært med på å løfte Høybråten sanitetsforening til nye høyder. Anne har vært medlem i over 30 år , og har sittet som leder i 2 omganger og har mange år i styreverv.. Hun sitter som leder nå, og gjennom hennes ledelse har foreningen vokst betydelig, med over 64 medlemmer bare inneværende år. Foreningen er en av de største i Norge med 233 medlemmer. Høybråten sanitetsforening har vært gjennom en utrolig transformering de siste årene med et stort tilsig av også yngre medlemmer. De har økt synligheten med nye tilbud på Høybråten. Anne Stene har synliggjort foreningen med artikler i Vel-nytt, lokalavisen og i Sanitetsforeningens eget organ. Foreningen har også vært gjennom en reise når det gjelder digitalisering og fornyelse av driften. Anne Stene har også vært en pådriver for samarbeid med bydelen, velforeningen og Lions. Vi gratulerer Anne Stene med prisen