Lions Tulipanaksjon 2017

Torsdag 27. april kommer vi og ringer på dørene på Høybråten og vil stå foran Kiwi for å selge tulipaner.

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!
Det meste av inntektene fra aksjonen går til det holdningsskapende programmet MITT VALG! som gir skoler, barnehager og idrettslag verktøyet de trenger for å trene barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse. Gjennom langsiktig og systematisk bruk av MITT VALG! bygger barna relasjoner, utvikler vennskap og blir flinkere til å fortelle om opplevelser og erfaringer. Slik bidrar vi til å skape et bedre klassemiljø, redusere mobbing og hjelper barna til å ta gode valg.