Med ønske om en god sommer fra Lions Høybråten.

Nå er vi i ferd med å ta sommerferie, og kan se tilbake på et travelt år. En av våre aktiviteter dette året har vært å kunne bygge et nytt klasserom i Childrens Garden Home and School i Nairobi (Kenya). Takket være et svært godt økonomisk resultat i forbindelse med Kunstutstillingen og øremerket Kunstlotteri har vi kunnet bidra til at flere barn i Nairobi har fått en ny mulighet . Vi, i denne forbindelse, har vært beboere på Høybråten og andre som har støttet opp om vår kunstutstilling. Dette er et prosjekt som vi har ønsket å støtte og evaluert, og fulgt opp gjennom hele byggeperioden. Vi vil komme med mer informasjon om hva Childrens Garden er, og vårt prosjekt når sommeren er over. Nå vil vi benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer.