Tulipan aksjon 26. april

Tulipanaksjonen til Lions Club Oslo/Høybråten ble arrangert 26 april, i flott sol og god stemning! 🙂 Vi banket på mange dører og ble tatt varmt i mot av et lokalsamfunn som støttet velvillig og gav oss ros for innsatsen. Denne rosen deler vi sammen med alle våre Lions-venner.