Children’s Garden Home & School:

Children’s Garden Home & School

Er et barnehjem i slummen av Nairobi, Kenya. Det er et lite samfunn for foreldreløse, forlatte, misbrukte og forsømte barn, uavhengig av sin religion, kjønn, farge eller stamme. 170 barn bor der fast, mens 100 til er innom daglig for å få mat, omsorg og helsestell. Dette er barn ingen ser, som blir borte i de sterke mediebildene av de store konfliktene i verden.

Lions på Høybråten vil bidra til å bygge et klasserom på dette barnehjemmet, slik at flerebarn kan få et tilbud om skolegang. Dermed kan de få muligheten til et bedre liv, og kompetansen til å hjelpe enda flere til det samme.

En reise er utført siden vi la frem disse planene, hvor vi ønsket å bidra til å bygge et klasserom. Byggearbeidene ble av en annen karakter enn vi opprinnelig hadde planlagt. Grunnet begrenset plass på området, måtte klasserommet bygges på en slik måte at det kan bygges på i høyden ved fremtidige behov. I løpet av sommeren 2017 har bygget blitt fullført og blitt tatt i bruk.

Liten-gutt-i-slummen
Hverdagen-i-slummen
MG_4355-–-Kopi-1
Barn
MG_4385-–-Kopi-1
MG_4396
MG_4388
MG_4398
Grasrotandel staende.png