top of page

Høybråtenprisen
 

Ved Lions Club Oslo – Høybråtens 25-årsjubileum i 1997 ble det opprettet en hederspris som skal deles ut hvert år. Formålet med prisen er å hedre personer eller foreninger som har gjort en ekstraordinær innsats for Høybråtens lokalsamfunn. Hedersprisen kan også deles ut til noen som har gjort Høybråten kjent utenom det vanlige i samfunnsmessig sammenheng.

Forslag på kandidater til hedersprisen skal komme fra Høybråtens innbyggere. Kandidatens innsats må være utført i løpet av de siste 25 år.

Prisens størrelse er KRONER 15.000,- Prisvinneren bekjentgjøres i lokalpressen i desember.

Ditt forslag til kandidat til årets pris sendes med begrunnelse innen 10. november. Vi håper på mange forslag til kandidater. Fjorårets forslag kan også sendes inn på nytt, og vil dermed bli vurdert som ny kandidat.

Det finnes sikkert mange som burde hedres litt ekstra på Høybråten, for en innsats som kanskje ikke så mange kjenner til? Her er de som har fått den så langt:

År Navn / Forening
1997 Odd Storsveen
1998 Høybråten og Stovner idrettslag
1999 Astrid Andersen, Høybråten barne park
2000 Høybråten skoles musikkorps
2001 Jan Gunnar Bråten
2002 Høybråten Sanitetsforening
2003 Eli og Stein Lyberg
2004 Hallvard Bech
2005 Thore Palving
2006 Odd Harald Gram og Arne Willy Hansen
2007 Villy Kolstad
2008 Herbrand Brennhovd
2009 Rolf Torbo
2010 Leif Sommer
2011 Eilif Holen
2012 Ronny Sten- Olsen
2013 Høybråten Dameturn Forening
2014 Frøydis Cederquist
2015 Ragnar Torgersen
2016 Dag Oskar Jensen
2017 Anne Stene

2018 Jan G. Haanæs

2019 Høybråten basketballklubb

2020 Ingen pris ble uttdelt (grunnet korona)

2021 Natteravnene på Høybråten

2022 Lif Laga

2023 Oda Halvorsrud Holen

Grasrotandel staende.png
Kandidater til Høybråtenprisen - banner.PNG
bottom of page