top of page
Om Lions

Lions Clubs International (The International Association of Lions Clubs) er en verdensomspennende organisasjon med 45 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer i over 200 land og geografiske områder verden over. Dette gjør klubben til den største humanitære serviceorganisasjonen i verden.

Det internasjonale hovedkvarteret ligger i Oak Brook, Illinois, USA. Foreningen ble stiftet i USA 7. juni 1917 av Melvin Jones og ble internasjonal 12. mars 1920 da den første klubben i Canada ble etablert. Melvin Jones´ idé var å skape en sammenslutning av foreninger som hadde som felles mål å hjelpe mennesker som av ulike grunner hadde behov for støtte. Lions støtter og gjør arbeid blant annet for eldre, funksjonshemmede, barn, unge og i katastrofeområder. Lions mål er «å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid». Lions Norge ble etablert i 1949. Den første Lionsklubben som ble etablert i Norge var Lions Club Oslo. I dag har den norske organisasjonen over 12.000 medlemmer fordelt på 475 klubber. Det er Lionsklubber i nesten alle kommuner i landet. Generalsekretær i Lions Norge er Hroar Thorsen 48, som tiltrådte stillingen 1. juli 2011. Organisasjonens øverste valgte leder kalles guvernørrådsleder, og velges for ett år av gangen. Dette vervet innehas av Arve Lund fram til juli 2018.

lionlogo_1c-300x284.jpg

Klubbens internasjonale motto «We serve» er på norsk blitt oversatt til «Til tjeneste».

Det finnes en mengde ulike samfunnsformer og kulturer i Lions, men organisasjonen har et felles verdigrunnlag og felles mål. Dette gjør Lions til en verdensomspennende organisasjon og ikke bare til enkeltstående klubber og nasjoner. Medlemskap oppnås gjennom invitasjon og klubbene avholder månedlige møter. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer i organisasjonen. Klubbene er i stor grad autonome, men må arbeide i overensstemmelse med nasjonale og internasjonale lover. Lions er nøytral i forhold til politiske og religiøse spørsmål, og er åpen for begge kjønn. Lions er en samfunnsbasert organisasjon med et hierarki som strekker seg fra “klubb», “sone” (samling av 5 – 10 klubber), “distrikt” (over 35 klubber/1250 medlemmer), “multippeldistrikt” (samling av flere distrikter). Norge er ett multippeldistrikt: MD104, tilhørende “LCI” (Lions Clubs International).

bottom of page