top of page
  • Forfatterens bildeLions Club Oslo Høybråten

Lions ungdomsutveksling i inn- og utland

Siden 1961 har tusener av unge mennesker hvert år deltatt i Lions’ internasjonale leir- og ungdomsutvekslingsprogram. Alle leirene drives av frivillige i Lions.

Lions har i dag leire hvor ungdom med eller uten fysisk funksjonsnedsettelse kan delta. Her møter de nye venner, får se, oppleve og gjort erfaringer de vil ha med seg livet ut. Det arrangeres rundt 150 leire i over 40 land, inkludert Norge, og leirene har litt forskjellig innhold.

Programmet for leirene inneholder sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Formålet med leireprogrammet er å skape og fostre en god ånd av internasjonal forståelse blant medmennesker, samt knytte fremtidige vennskap og nettverk blant ungdom.

Lions Norge sender norsk ungdom på leiropphold til mange ulike land, også Norge. For norske leire er leiroppholdet på to uker, noen med vertsfamilieopphold. I Europa har leirene vanligvis en varighet på inntil tre uker. To uker på leir kombinert med vertsfamilieopphold på en uke før eller etter leiren. For leire utenfor Europa er oppholdet som regel på fire-fem uker.

Lions Clubs Internationals leir- og ungdomsutvekslingsprogram foregår stort sett i tidsrommet mellom 20. juni og 15. august, men vi har også leire i vinterhalvåret.

Det offisielle leirspråket er engelsk. De franske leirene har fransk som leirspråk, men de har også engelsk på noen av sine leirer. Aldersgrensen er stort sett 18-22 år, men noen land har en nedre grense på 15 år og øvre på 23 år. Det er vanligvis 25-30 deltagere på leirene.

De ungdommene som reiser i Lions’ leir- og ungdomsutvekslingsprogram må akseptere og forstå fullt ut at de er kommet til annet land med andre normer, kultur, livssyn og livsformer. Det forutsettes og forventes at studentene har en stor grad av modenhet for å kunne håndtere utfordringer man kan oppleve ved å bo hos én eller flere forskjellige vertsfamilier i et land langt hjemmefra. En erfaring hvor vertsfamilien for eksempel snakker dårlig engelsk må kunne håndtere på en positiv måte. Lions International Youth Camp and Exchange program har avtaler og regler som skal følges. I tillegg skal ungdommene rette seg etter det enkelte lands normer for skikk og bruk i forhold til sømmelig oppførsel.

NB! Lions Clubs International har ufravikelige og strenge regler i forhold til rusmidler. Lions Clubs International har nulltoleranse overfor rusmisbruk. Organisasjonens holdning til narkotika og alkohol kan ikke misforstås, og studenter som ikke retter seg etter arrangørens forbud, må forvente å måtte avslutte oppholdet umiddelbart, og reise hjem på egen bekostning. Interesserte kan ta kontakt med Ole Andreas Flagstadfor mer informasjon, ole.andreas.flagstad@hoybraatenlions.no

23 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page