top of page
Torill Woldheim

Torill Woldheim (født 1953 i Halden) er kjent for sin levende, samt til tider dramatiske skildring av naturen. Hun maler i en utpreget romantisk stil med godt samstemte fargetoner og lysfylte naturstemninger. De nyere bildene hennes er mer abstrakte og fargesterke.

Torill Woldheim
Unni Askeland
Unni Askeland

Unni Askeland (født i Bergen 1962) kan betegnes som en moderne bohemdronning. Hun har alltid gått egne veier og mener at norsk kunst er gørr kjedelig med for mye intellektualisering. Hennes prosjekter beveger seg innen en pop-art genre, der hun ofte bruker kjente ikoner fra populærkulturen.

Askeland-Unni.jpg
Askeland-Unni2.jpg
Sverre Koren Bjertnæs
Sverre Koren Bjertnæs

Sverre Andreas Koren Bjertnæs (født 1976 i Trondheim) er en norsk maler og grafiker. Karakteristiske arbeider fra hans tidlige periode (1997-2004) er store, nøkternt saklige portretter av ungdom. Fra 2004 gikk han over i en mørkere motivverden hvor et tema var rus.

Bjertnaes-Sverre.jpg
Håkon Bleken
Håkon Bleken

Håkon Ingvald Bleken (født 1929 i Trondheim) er en norsk maler, kjent for å bruke litterære verker som utgangspunkt for sine bilder. Menneskelig lidelse og samfunnsengasjement er sentrale temaer hos Bleken.

Bleken.Haakon3.jpg
Håkon Gullvåg
Bleken 2.jpg
Bleken 1.jpg
Håkon Gullvåg

Håkon Gullvåg (født 1959 i Trondheim) er en norsk maler, kjent for sine portretter, og for sine egenartede bilder med fremmedgjorte mennesker i dystre landskaper og bilder med fantasifulle scenarier.

Liz Bowman
Liz Bowman

Liz Bowman. Født i Dundee i Scotland, bosatt i Norge siden 1978. Bowman har sin kunstneriske utdanning fra Duncan of Jordanstone College of Art, Dundee Scotland, 1970-1974 og var hospitant ved SHKS i Oslo 1979-80. Hun jobber mest som grafiker men også med maleri og tegning.

Bowman-Liz.jpg
Marit Bockelie
Marit Bockelie 

Marit Bockelie (født 1933 i Bodø) er en norsk billedkunstner og musiker. Hennes verker inkluderer mosaikk, tegning, akvarell, maling og grafikk. Hun har også illustrert flere bøker, med hovedvekt på utgivelser med tema fra Nord-Norge.

Willibald Storn
Willibald Storn

Willibald Storn (født 1936 i Østerrike) sine bilder er nesten alltid figurative, ofte fabulerende og fargesprakende. Gjennomgående i kunsten hans er et sterkt samfunnsengasjement. Bildene hans preges av folkelig naivisme og surrealisme, og innflytelse fra Picasso og Chagall.

storn-willibald2.jpg
Anki Helgor
Storn-Willibald.jpg
Anki Helgor

Anki Helgor (født 1974 i Oslo) er en lokal kunster fra Høybråten med et bredt interessefelt, og særlig kjærligheten til dyr og musikk skildres vakkert i bildene hennes. Motivene hennes er fulle av humor, glede og melankoli.